Bevezetés a megismeréstudományba

Pléh Csaba

 
 

Tartalom

Elõszó

Ez az elõadássorozat az 1994 tavaszán a Miskolci Egyetemen tartott elõadásaimat foglalja össze, kiegészítve a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1995 õszén tartott elõadásaimmal. A kézirat sokszor szándékosan meg is õrzi az élõszó teremtette vonásokat. Ennek elõrebocsátásával együtt szeretném hangsúlyozni, hogy a maguk didaktikusságával és eklektikájával saját felfogásomat tükrözik e területrõl, melyet persze nem mondanék teljesen 'bejártnak' ezzel a jegyzettel.

Természetesen sokaknak kell köszönetet mondanom. Elsõsorban Lendvai L. Ferenc professzornak, a miskolci Társadalom és Tudományfilozófiai Tanszék vezetõjének, aki oktatói meghívásommal lehetõvé tette nézeteim kifejtését, azt, hogy a hazai egyetemeken elsõként jelenjen meg egy integrált kurzus ebben a témában. Diákjaim sokat segítettek nézeteim tisztázásában, az órákon, s azokon túl is.

Elsõ olvasóim, Kónya Anikó, Gyõri Miklós és Káldy Zsuzsa az Eötvös Loránd Tudományegyetemrõl, azt is mondhatnám, hogy többek voltak, mint elsõ olvasók, valóban segítettek az elõadásszövegek érthetõvé tételében is.

Kundrák Pálné a tõle megszokott türelemmel és gondossággal segített abban, hogy zûrzavaros hangfelvételek sok-sok lépésben, ha nem is feltétlenül érthetõ, de legalább olvasható szövegekké váljanak. Votisky Zsuzsának, a Typotex Kiadó igazgatójának nemcsak azt köszönöm, hogy elvállalta egy száraz könyv kiadását, hanem azt is, hogy világos határidõkkel segítette, hogy abbahagyjam az állandó átírást.

Az elõadássorozat megjelenését a Soros Alapítvány Felsõoktatás Támogatási Programja (HESP) mind anyagi, mind erkölcsi módszerekkel sokféleképpen támogatta, akárcsak a Mûvelõdési Minisztérium Felsõoktatási Tankönyvpályázata. A szöveg átfésülésében sokat segített néhány hét, amelyet a Netherlands Institute for Advanced Studies vendégeként Hollandiában tölthettem, valamint a Center for Advanced Studies (Stanford, CA) nyújtotta lehetõségek.

Budakeszi, 1997. december.

 
 
 
 
 

Megjelent a Soros alapítvány HESP és a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium támogatásával
ISBN 963 7546 96 0
(Test és lélek sorozat ISSN 14176793)
TYPOTeX Kft. Elektronikus kiadó
Budapest
1998