Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének
AKADÉMIAI-FILOZÓFIAI
NYITOTT EGYETEME


Társadalomfilozófia
Könyvtár


 
 

Bendl Júlia, Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig
 

Budapest: Scientia Humana Társulás, 1994. (Felelõs kiadó: MTA Filozófiai Intézet) 
 
 

 • Elõszó
 • Család és gyermekkor a századvégen
 • Az evangélikus fõgimnáziumban
 • A társadalmi érdeklõdés felé (Max Nordau és Benedek Elek)
 • Egyetem és színház
 • Útkeresés
 • A barát, Popper Leó
 • Válaszúton az élet" és a mû" között (Seidler Irma)
 • Kultúrák, irányzatok, pályák között
 • Heidelbergi évek
 • Házasság és habilitáció között Heidelbergben
 • Habilitációs tervek és remények
 • Heidelberg után
 • Irodalomjegyzék
 • Névjegyzék